Julien Moeys Soil scientist · R programmer · Data analyst

Curriculum vitae

Sidinnehåll: Kontakt · Utbildning · Kompetensområden · Yrkeserfarenhet · Språk · Projekt · Publikationer · Undervisning · Informatik · Öppen källkod · Ideella föreningar

Kontakt

Se hemsidan.

Modellerad tidserie av bekämpningsmedel förluster på regionalskala


Utbildning


Kompetensområden

 • Modellering av vattenflöde och transport av bekämpningsmedel i marken.

 • Bedömning av diffusa förluster av bekämpningsmedel på regionalskala.

 • Robusta och effektiva statistiska metoder (rutiner) för bedömning av modellparametrar med lät tillgänglig miljödata (se pedotransfer functions och pedometrics).

 • Programmerings-tekniker (R) för data hantering och analys, inklusive geografisk data.

Se även beskrivningen (på engelska) av mina nuvarande "forskning och utveckling" och undervisnings aktiviteter.


Yrkeserfarenhet


Språk

 • Franska: modersmål.
 • Engelska: flytande. Avancerad språkfärdighet, inklusive kunskaper för vetenskapliga arbetsuppgifter (cirka en C2 nivå).
 • Svenska: effektiv men begränsad språkfärdighet (cirka en B2 nivå).
 • Tyska: nybörjare. Folkuniversitetet kvällskurs A1-2 (2014) och kvällskurs A2-1 (2015, pågående).

Projekt

 • 2003 - 2007. ESHEL projekt (under mitt doktorandarbete). "Charactersing the risk of contamination of the Beauce aquifer by pesticides. Understanding the mechanisms of transport by preferential flow and risk analysis at the watershed scale". Projektledare: Pr. Yves Coquet (AgroParisTech).

 • 2008. FOOTPRINT (under min första tjänst som postdoktor), ett EU FP6 projekt. Utveckling av tre verktyg för bedömning och förvaltning av bekämpningsmedel förlustrisker. Projektledare: Igor Dubus (BRGM).

 • 2009 - now. MACRO-SE. Se Yrkeserfarenhet ovan.

 • 2013 - 2016. PERFORM. "Modelling approaches to evaluate and compare the environmental performance of innovative cropping systems designed to pesticide usage: spatio-temporal integration and treatment of uncertainties". Projektledare: Laure Mamy (EGC, INRA). Finansiering: ONEMA och Fransk Jordbruk, Närings och Skogsbruk Departementet, för departementet:s Écophyto program.

Jag har varit involverad i doktorandarbeten av Abdul Ghafoor (disputerad i 2013) och Karin Steffens (disputation är planerad till april 2015). Se publikationslistan nedan.


Publikationer

Se min lista av publikationer på den här sidan (på Engelska).

Se även min lista av publikationer på ▸ Google Scholar eller ▸ SLUPub (SLU:s publikationsdatabas).


Undervisning


Informatik


Öppen källkod

 • Skapare och underhållare av R-paketet easylegend (på GitHub), ett paket för att skapa och förklara kvantitativa variabler i diagramform eller kategoriska variabler med fokus på variabler som spänner över flera storleksordningar (som kartor av bekämpningsmedels koncentrationer), och som behöver en icke-lineär förklaring.

 • Skapare och underhållare av R-paketet soiltexture ("The Soil Texture Wizard"; på CRAN), ett paket för att skapa textur-trianglar (diagram av marktextur), klassificera texturdata och att tillföra 17 texturklassningssystemen från hela världen. Se också detta textur-trianglar galleri.

 • Skapare och underhållare av R-paketer soilwaterfun och soilwaterptf (på r-forge). Paketet implementerar vanliga funktioner för markens vattenbindning och markens vattengenomsläpplighet, samt även några rutiner för att bedöma funktionsparametrar (pedotransfer functions).

 • Skapare och underhållare av projektet easydb ("Easy database interface"), en samling av R-paket som gör det enklare att skriva eller läsa data från olika databassystem (MySQL, SQLite, MS Access och MS Excel). Paketet bygger på andra lower level paket RODBC, DBI och RSQlite.

 • Skapare och underhållare av R-paket macroutils, en samling av rutiner för de som arbeta med "MACRO" (ett modell av bekämpningsmedelstransport). Rutiner för att importera och exportera binära in/ut-data filer för modellen, samt att visualisera och konvertera de implementeras i paketet. Ett enkelt textbaserat användargränssnitt ingår i paketet för snabba och effektiva operationer.

 • Skapare av ett geografiskt register av markvetenskap för forskningsavdelningar i världen ("ssld"). Geo-referera över 350 avdelningar i 67 länder. Projektet underhålls inte längre.

Se också denna sida (på engelska) om mjukvaror som jag har utvecklat.


Ideella föreningar

 • Mellan 2011 och 2013 var jag webbmaster och styrelsemedlem för den Franska Markvetenskap Föreningen ("AFES").

 • Mellan 2012 och 2014 var jag styrelsemedlem i den Uppsalabaserade föreningen Families for International Friendship (FIF). Denna opolitiska och oreligiösa föreningen (grundad 1965) organisera kulturella och sociala aktiviteter för utländska studenter och forskare och siktar att bredda ömsesidig kulturell förståelse.